Jenny

7 år
7 år utan dig, kommer saknaden någonsin att bli lättare att bära?